Een goed doordacht Safety Management Systeem (SMS) verhoogt de veiligheid aan boord en bespaart kosten. Daarover is iedereen het wel eens.

Een nadeel van veel SMS-systemen is dat ze gepaard kunnen gaan met veel papierwerk. Of, zowel eens gezegd wordt, "We zijn meer bezig met het invullen van lijsten en formulieren dan met het echte werk". Juist vanwege deze administratieve belasting zien veel eigenaren en bemanningen op tegen invoering van een SMS of wordt er slechts met gezonde tegenzin mee gewerkt.

ISMLite is er volledig op gericht om bij de invoering van een SMS de papieren rompslomp en administratieve handelingen tot een absoluut minimum te beperken.

Dat wordt bereikt doordat ISMLite uitgebreide bewakingsfuncties heeft en bijna alle noodzakelijke documenten automatisch genereert en distribueert. U heeft daardoor vrijwel geen omkijken naar het administratieve gedeelte van uw SMS en kunt zich volledig concentreren op de uitvoering. Dat maakt ISMLite een bijzonder prettig systeem om mee te werken: u ervaart wél de voordelen, maar niet de nadelen.

ISMLite maakt intensief gebruik van de mogelijkheden die het internet biedt. Omdat alle betrokken partijen (eigenaar/rederij, bemanning, DPA etc.) toegang hebben tot de centraal opgeslagen informatie, hoeft er nauwelijks nog informatie uitgewisseld te worden. Op het moment dat er "iets gedaan" moet worden, worden de verantwoordelijke personen automatisch geïnformeerd. Bovendien kunnen op deze manier veel zaken "aan land" voorbereid worden, waardoor de administratieve belasting van de bemanning nog verder verlaagd kan worden.

Ook aan boord van kleinere schepen is inmiddels steeds vaker internet beschikbaar, in ieder geval in veel havens. Voor een optimaal profijt van ISMLite is het wenselijk, dat er op uw schip van tijd tot tijd tenminste e-mails (met bijlagen) ontvangen kunnen worden. Ideaal is het, wanneer -in ieder geval in de havens- regelmatig een betrouwbare internetverbinding (vast, mobiel, wifi) beschikbaar is (dat kan aan boord, maar ook aan wal zijn).