Abonnement ISMLite

Voor het gebruik van ISMLite betaalt u jaarlijks een abonnementsgeld. Hiervoor kunt u onbeperkt gebruik maken van alle mogelijkheden die het systeem biedt.

Het systeem is erg gebruikersvriendelijk en de kans is groot dat u ISMLite zonder problemen zult kunnen gebruiken. Mocht u toch vragen of problemen hebben, dan kunt u die via een online supportformulier melden en zullen deze in het algemeen binnen 1 werkdag worden beantwoord.

Passagiersregistratiebeambte / 24-uurs bereikbaarheid

Als eigenaar van een koopvaardijschip heeft u de wettelijke verplichting een vertegenwoordiger aan land te hebben die ingeval van calamiteiten bereikbaar is voor de reddingsdiensten. De contactgegevens van deze persoon of organisatie zijn gekoppeld aan uw MMSI nummer en worden geregistreerd bij het Agentschap Telecom. Ze worden o.a. gebruikt door het Kustwachtcentrum als er zich aan boord van een Nederlands zeeschip noodsituaties voordoen.

Als u zelf niet in staat bent deze 24-uurs bereikbaarheid te realiseren, kan Quality Sailing dit voor u waarnemen. Bij calamiteiten zullen de reddingsdiensten dan contact opnemen met de dienstdoende medewerk(st)er van Quality Sailing, die altijd en overal toegang heeft tot de relevante informatie.

Voor deze dienstverlening wordt een toeslag op uw abonnement in rekening gebracht.

Designated Person Ashore (DPA)

Een gecertificeerd ISM systeem vereist dat er een persoon aangewezen wordt als "Designated Person Ashore" (DPA). Deze persoon ziet er op toe dat het systeem door eigenaar en bemanning goed nageleefd wordt, voert evaluaties en reviews uit en is aanspreekpunt bij calamiteiten.

U kunt hiervoor een aparte DPA-overeenkomst met Quality Sailing afsluiten. Omdat Quality Sailing daarbij ook toegang krijgt tot uw gegevens in ISMLite, kan het grootste deel van het toezicht op naleving op afstand gebeuren en kunnen audits aan boord tot een minimum beperkt worden. De diensten die Quality Sailing in het kader van de DPA-overeenkomst verricht worden tegen een afgesproken uurtarief doorberekend.

Ondersteuning en begeleiding

Desgewenst kan Quality Sailing u ondersteunen en begeleiden bij de invoering van een Safety Management System aan boord van uw schip, of het koppelen van ISMLite aan een bestaand SMS/ISM systeem. Eventueel kan Quality Sailing zelfs de hele invoering van het systeem voor u uitvoeren. Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt over de uit de voeren werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten.

Aanmeldingsformulier

Een aanmeldingsformulier voor ISMLite voor de zeevaart kun u hier downloaden.

Kosten

  Kosten per jaar
(zeevaart)
  Schepen
<=250 ton
Schepen
> 250 ton

Abonement ISMLite:

  • onbeperkt gebruik van ISM-Lite online
  • ondersteuning via email/online formulier binnen 1 werkdag

 

€ 480,-

 

€ 720,-

 24-uurs bereikbaarheid (toeslag) € 150,- € 180,-
Ondersteuning en begeleiding  op aanvraag

 

  • Voor het 2e en volgende schip van eenzelfde rederij/eigenaar wordt een korting van 25% verleend
  • Abonnementen lopen per kalenderjaar en worden vooraf in rekening gebracht.
  • Alle prijzen zijn exclusief BTW (voor zeeschepen kan het BTW 0-tarief toegepast worden)
  • Wijzigingen voorbehouden