In deze module worden, naast een aantal basisgegevens van de rederij/eigenaar en het schip, ook de contactgegevens van belangrijke personen en organisaties vastgelegd. Denk daarbij aan verzekeringsmaatschappijen, klasse-bureau, Scheepvaartinspectie e.d.

Hoewel deze gegevens maar zelden zullen wijzigen, zal ISMLite u er toch af en toe aan herinneren deze gegevens te controleren, zodat ze altijd up-to-date zijn.

In deze module brengt u ook de organisatie van uw onderneming in kaart. Daarbij wordt onder meer vastgelegd, wie er voor welke zaken verantwoordelijk is.