Zeeschepen hebben met steeds meer formaliteiten te maken. Daarbij gaat het niet alleen om in- en uitklaren, maar bijvoorbeeld ook om meldingsformaliteiten voor Port State Control.

Bij al deze formaliteiten is sprake van de nodige, vaak papieren, rompslomp. ISMLite neemt deze voor een groot deel uit handen.

Op basis van de in ISMLite vastgelegde informatie kunnen bijvoorbeeld alle in- en uitklaringsformulieren (de zgn. FAL-formulieren) snel en eenvoudig gegenereerd worden. Indien gewenst kunnen ze zelfs per email aan de betrokken instanties worden gestuurd. Dat laatste kan vanaf het schip, maar ook vanuit de rederij gedaan worden. U kunt deze formulieren handmatig opvragen, maar als u dat niet doet worden ze op de dag voor vertrek automatisch per email aan het schip verstuurd.