Een belangrijk onderdeel van ieder Safety Management System (SMS) is het lering trekken uit dingen die fout zijn gegaan.

ISMLite biedt u mogelijkheden om incidenten en voorvallen online te registreren en de voortgang bij de evaluatie en afhandeling daarvan te bewaken.