Gestructureerd en regelmatig onderhoud verhoogt niet alleen de veiligheid, maar kan u op lange termijn ook veel (reparatie)kosten besparen: voorkomen is nou eenmaal goedkoper dan genezen.

Op basis van de door u vastgelegde informatie genereert ISMLite automatisch onderhoudsschema's voor de komende periode, die per email aan het schip verzonden worden. De periode waarover zo'n schema zich uitstrekt kunt u zelf bepalen: relatief kort (bijvoorbeeld 2 weken) of langer (bijvoorbeeld 3 maanden).

Op de onderhoudsschema's worden alle uit te voeren werkzaamheden overzichtelijk weergegeven. Wanneer de werkzaamheden eenmaal uitgevoerd zijn, kan dit op het schema afgevinkt worden. Desgewenst kan aan ieder onderhoudsschema ook een korte beschrijving van de verschillende werkzaamheden toegevoegd worden.


 Als u de afgevinkte onderhoudsschema's opbergt in een map heeft u meteen een "onderhoudslogboek". Daarnaast wordt ook in ISMLite zelf een historie bijgehouden van alle uitgevoerde werkzaamheden.