Op grond van de Europese Richtlijn 98/41/EC is ieder zeegaand passagiersschip verplicht haar passagiers te registreren. Deze informatie is niet alleen nodig voor in- en uitklaringsformaliteiten, maar moet ook aan land beschikbaar zijn ingeval van calamiteiten.

ISMLite biedt u de mogelijkheden om de gegevens van uw passagiers al ruim voor vertrek te registreren. De rederij kan dit zelf doen aan de hand van de door klanten aangeleverde informatie, maar u kunt uw klanten ook de mogelijkheid bieden om zichzelf, individueel of groepsgewijs, vooraf "in te checken".

Maakt u van deze mogelijkheden gebruik, dan zal alle passagiersinformatie bij inscheping al aan boord aanwezig zijn, en hoeft deze alleen nog gecontroleerd te worden. Natuurlijk bied ISMLite ook de mogelijkheid om de passagiersinformatie bij inscheping vast te leggen of te wijzigen.

Omdat de informatie centraal opgeslagen is, is deze op ieder moment (ook in het geval van calamiteiten) voor alle betrokkenen (rederij, kapitein, DPA) beschikbaar.

Voor kortere tochten kan volstaan worden met een melding van het aantal opvarenden. Deze melding kan zowel online als per telefoon (SMS-bericht) gedaan worden.

 De DPA of "Passagiersregistratiebeambte" ontvangt automatisch alle opvarendeninformatie, naar keuze aangevuld met een melding van het aantal opvarenden in een SMS-bericht.

 Het in ISMLite geïntegreerde systeem voor passagiersregistratie is goedgekeurd door de Nederlandse Scheepvaartinspectie (ILT).