Het vastleggen van procedures en checklists kan de veiligheid aan boord aanzienlijk verbeteren, doordat de kans kleiner wordt dat u of uw bemanning zaken vergeten of over het hoofd zien.

Niet alleen voor noodsituaties, maar ook voor andere werkzaamheden die beslist op een bepaalde manier uitgevoerd moeten worden, kunt u procedures vastleggen. De kunst daarbij is om u te beperken tot zaken die werkelijk belangrijk zijn. Een overdaad aan procedures heeft vaak tot gevolg dat ze in de praktijk genegeerd worden.

Checklists bieden een eenvoudige mogelijkheid om bij bepaalde werkzaamheden te voorkomen, dat er zaken over het hoofd worden gezien. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

  • check-list machinekamercontrole
  • check-list aanmonstering
  • check-list voor vertrek

Checklists kunnen op twee manieren toegepast worden. U kunt iedere keer dat de betreffende werkzaamheden uitgevoerd worden een (papieren) check-list afwerken en afvinken (bijvoorbeeld bij aanmonstering). Daarmee maakt u controle achteraf eenvoudiger.
Checklists kunnen ook opgehangen worden op de plaats waar de werkzaamheden uitgevoerd worden (bijvoorbeeld machinekamercontrole). Ook op die manier kan degene die de werkzaamheden uitvoert snel en eenvoudig verifiëren of niets over het hoofd is gezien, maar controle achteraf is dan niet mogelijk.

U bepaalt uiteraard zelf, op welke manier u procedures en checklists aan boord van uw schip gebruikt.