In deze module beschrijft u alle onderdelen van uw schip die relevant zijn voor het Safety Management System (SMS).

Denk daarbij aan machines en installaties, (veiligheids)uitrusting, tuigage en (radio)apparatuur, maar ook aan oefeningen en inspecties. Kortom: alle zaken waaraan op de één of andere manier aandacht besteed moet worden als bijvoorbeeld het gaat om

  • onderhoud (bijvoorbeeld motoren, lieren, tuigage)
  • bewaking van vervaldata (bijvoorbeeld batterijen, vuurpijlen e.d.)
  • vastleggen van specificaties en benodigde onderdelen of materialen (bijvoorbeeld merk, type, serienummer, leverancier e.d.)
  • uitvoeren van oefeningen, inspecties en andere werkzaamheden

Dit is zonder twijfel de module die bij invoering het meeste werk en tijd vraagt, maar als u al dit zorgvuldig aanpakt zult u daar in de dagelijkse praktijk veel profijt van hebben. Liggen al deze zaken eenmaal vast, dan zal ISMLite bewaken dat er op tijd aandacht aan besteed wordt: er worden automatisch onderhoudsschema's gegenereerd, er worden signalen gegeven wanneer de vervaldatum van uitrusting in zicht komt en zowel aan boord als aan wal is altijd gedetailleerde informatie beschikbaar over benodigde onderdelen en materialen.

Wanneer u bij de eerste invoering zaken over het hoofd ziet, is dat geen enkel probleem. Ontdekt u in de praktijk werkzaamheden of controles die nog niet in uw SMS vastgelegd zijn, dan kunt u die op ieder moment toevoegen.