Eind 2023 wordt in alle landen van de Europese Unie het "Single Maritime Window" voor de zeevaart van kracht.

Kort gezegd komt dit er op neer, dan vanaf dat moment alle in- en uitklarings- en meldingsformaliteiten, inclusief de opvarendenregistratie, alleen nog langs elektronische weg gedaan kunnen (en mogen) worden.

Mocht dit ook voor zeilschepen verplicht worden, dan zal ISMLite zoveel mogelijk proberen aan te sluiten op dit Single Maritime Window en u de mogelijkheid bieden al uw meldingen langs deze weg aan de betrokken autoriteiten te versturen. Ook hier geldt, dat deze acties dan zowel vanaf het schip als vanuit de rederij geïnitieerd kunnen worden.