Medio 2015 wordt in alle landen van de Europese Unie het "Single Maritime Window" voor de zeevaart van kracht.

Kort gezegd komt dit er op neer, dan vanaf dat moment alle in- en uitklarings- en meldingsformaliteiten alleen nog langs elektronische weg gedaan kunnen (en mogen) worden.

Mocht dit ook voor zeilschepen verplicht worden, dan zal ISMLite aansluiten op dit Single Maritime Window en u de mogelijkheid bieden al uw meldingen langs deze weg aan de betrokken autoriteiten te versturen. Ook hier geldt, dat deze acties zowel vanaf het schip als vanuit de rederij geïnitieerd kunnen worden.