Op basis van de in ISMLite vastgelegde informatie kunt u een compleet SMS-handboek voor gebruik aan boord genereren.

Dit handboek (verplicht voor de zeevaart, optioneel voor de binnenvaart) bevat alle informatie die voor het veiligheidsmanagement aan boord noodzakelijk is, inclusief alle benodigde formulieren en checklists.

De hoofdstuk-indeling van het handboek is gebaseerd op de door de IMO en de Europese Commissie vastgestelde ISM-Code.

Het SMS-handboek kan zowel op papier als in elektronische vorm (PDF-document) aan boord beschikbaar zijn. De laatste versie van uw handboek is bovendien voor alle betrokkenen (rederij, kapitein, DPA) on-line beschikbaar en kan desgewenst met één druk op de knop aan andere belanghebbende partijen (bijvoorbeeld toezichthoudende/certificerende instanties) verzonden worden.

Omdat ISMLite bijhoudt welke informatie er gewijzigd is, hoeft u niet iedere keer het hele handboek af te drukken, maar kunt u zich beperken tot de hoofdstukken waarin iets gewijzigd is.